Terms of Use

WHO HIVDR QC Tool

To submit files for qc, click on the "choose files" button and add all the fasta files you wish to perform qc on, as well as any Sample ID mapping CSV files.

Mapping CSV files are used to make Sample ID corrections or substitutions (for example, to conform to the WHO Sample ID format) in the fasta files, and is composed of two columns. The first column is the ID in the fasta file, and the second column is the ID you wish to use.

Here are some example files for reference and testing purposes: whoqc_ex1.fas, whoqc_ex2.fas, whoqc_mapping_ex.csv

For more details please refer to the Sequence QA SOP Annex in the updated Laboratory Network Operational Framework document on the WHO website.


Upload all fasta files and mapping csv files

Skip SID Check:

Update standard set of lab strains (admin only)

(To include a lab strain that is not part of the standard set, please add it to your fasta file.)

Password:

List of current lab strains

SUBTYPE_B_HXB2_PRRT_K03455.1:  TGGCAACGACCCCTCGTCACAATAAAGATAGGGGGGCAACTAAAGGAAGCTCTATTAGATACAGGAGCAGATGATACAGTATTAGAAGAAATGAGTTTGCCAGGAAGATGGAAACCAAAAA...
SUBTYPE_B_NL43_PRRT_AF324493: TGGCAGCGACCCCTCGTCACAATAAAGATAGGGGGGCAATTAAAGGAAGCTCTATTAGATACAGGAGCAGATGATACAGTATTAGAAGAAATGAATTTGCCAGGAAGATGGAAACCAAAAA...
SUBTYPE_C_MJ4_PRRT_AF321523: TGGCAGCGACCCCTTGTCTCAATAAAAGTAGGGGGCCAAATAAAGGAGGCTCTTTTAGACACAGGAGCAGATGATACAGTATTAGAAGAAATGAGTTTGTCAGGAAAATGGAAACCAAAAA...
SUBTYPE_B_HIVMN_PRRT_M17449: TGGCAACGACCCATTGTCACAATAAAGATAGGGGGGCAACTAAAGGAAGCTCTATTAGATACAGGAGCAGATGATACAGTATTAGGAGAAATGAATTTGCCAAGAAGATGGAAACCAAAAA...
SUBTYPE_B_BRU-LAV-1_PRRT_K02013.1: TGGCAACGACCCCTCGTCACAATAAAGATAGGGGGGCAACTAAAGGAAGCTCTATTAGATACAGGAGCAGATGATACAGTATTAGAAGAAATGAGTTTGCCAGGAAGATGGAAACCAAAAA...
SUBTYPE_B_THERMOFISHER_POSITIVE_CONTROL_PRRT: TGGCAACGACCCCTCGTCACAATAAAGATAGGGGGGCAACTAAAGGAAGCTCTATTAGATACAGGAGCAGATGATACAGTATTAGAAGAAATGAGTTTGCCAGGATGATGGAAACCAAAAA...
SUBTYPE_B_HXB2_IN_K03455.1: TTTTTAGATGGAATAGATAAGGCCCAAGATGAACATGAGAAATATCACAGTAATTGGAGAGCAATGGCTAGTGATTTTAACCTGCCACCTGTAGTAGCAAAAGAAATAGTAGCCAGCTGTG...
SUBTYPE_B_NL43_IN_AF324493: TTTTTAGATGGAATAGATAAGGCCCAAGAAGAACATGAGAAATATCACAGTAATTGGAGAGCAATGGCTAGTGATTTTAACCTACCACCTGTAGTAGCAAAAGAAATAGTAGCCAGCTGTG...
SUBTYPE_C_MJ4_IN_AF321523: TTTCTAGATGGAATAGATAAGGCTCAAGAAGAGCATGAAAGGTATCATAGCAATTGGAGAGCAATGGCTAGTGAGTTTAATCTGCCACCCATAGTAGCAAAAGAAATAGTAGCTAGCTGTG...
SUBTYPE_B_HIVMN_IN_M17449: TTTTTAGATGGAATAGATAAGGCCCAAGAAGACCATGAGAAATATCACAGTAATTGGAGAGCAATGGCTAGTGACTTTAACCTACCACCTATAGTAGCAAAAGAAATAGTAGCCAGCTGTG...
SUBTYPE_B_BRU-LAV-1_IN_K02013.1: TTTTTAGATGGAATAGATAAGGCCCAAGATGAACATGAGAAATATCACAGTAATTGGAGAGCAATGGCTAGTGATTTTAACCTGCCACCTGTAGTAGCAAAAGAAATAGTAGCCAGCTGTG...